Kriittinen ajattelu

Ajattelun paradoksi vai pelkkä metodi? Mistä voin tietää olevani väärässä? Entä jos argumentti on sidoksissa arvomaailmaani, jolloinhan se on tärkeä jo itsensä vuoksi, voinko vain vaihtaa mielipidettä ilman minuuteni haurasta haavoittuvuutta? Olenko tähän valmis?

Mistä tiedän tietoni rajat? Milloin seilaan harmailla vesillä vain valistuneen arvauksen kurkottelevan tiedon rajoja, silti lapsen tavoin pidän itsepintaisesti mielipiteestäni kiinni?

Richard Paul erottaa kriittisessä ajattelussa heikon ja vahvan merkityksen. Heikolla hän tarkoittaa omien käsitysten puolustamisesta ja muiden ajatusten ja mielipiteiden kritisoimista. Eli tyhmyyttä. Vahvalla merkityksellä hän tarkoittaa ympäri pyöreästi kaikkien käsitysten punnitsemista kriittisesti.

Hän on myös listannut kriittisen ajattelijan hyvepiirteet.

Intellektuaalinen nöyryys: Inhimillinen tieto on rajallista. Olemme taipuvaista virhepäätelmiin sekä yleistyksiin vajavaisen tiedon pohjalta.

Taju oikeudenmukaisuudesta: Näkökulmia on kyettävä tarkastelemaan oikeudenmukaisesti samoilla kriteereillä omista ja muiden tunteista sekä hyödyistä riippumatta. Eli hyvin formaalia ja reilua logiikan käyttöä.

Kestävyys: Kriittinen ajattelu ei ole helppoa eikä vaivatonta. Kriittiseen ajatteluun täytyy oppia ja opetella. Turhautuminen ja ongelmien kohtaamisten edessä ei saa jäädä tuleen makaamaan.

Tasapuolisuus: Eri näkökulmia on osattava käsitellä tasapuolisesti. Omia päähänpinttymiä ei saa suurennella eikä tuoda merkityksellisimmiksi mitä ne ovat, eikä oman arvomaailman mukaista tietoa saa korostaa ajattelussa.

Luottamus järkeilyyn: Tai pikemminkin luottamus järkeen. Pitää luottaa loogiseen päättelyyn, premissien pitävyyteen ja loppupäätelmän kestävyyteen. Ei pelkästään deduktiivista päättelyä, sillä myös arjen askareita on kyettävä kriittisesti tarkastelemaan.

Rohkeus: On uskallettava ajatella vastoin yleistä käsitystä ja vastoin omia uskomuksiaan.

Empaattisuus: Eri näkökulmiin on tarvittaessa kyettävä asettautumaan ja asioita on tarkasteltava vastoin omia näkemyksiä.

Autonomia: On kyettävä ajattelussa itseohjautuvuuteen eikä roikkua pässinä narun päässä.

Rehellisyys: On kyettävä tunnustamaan oman rajat ja puutteet. Jos tietää ettei ole asiantuntija alalla X niin ei myöskään esiinny asiantuntijana alalla X. Mutta on tunnustettava oman ajattelun kestävyys, jos argumentteja on pohdittu kriittisesti ja pitävästi.

Näihin kriteereihin hyveellisestä kriittisestä ajattelijasta tuskin yltää edes Yoda, mutta perus pointsina on, ettei usko sitä ensimmäistä ajatustaan, joka päähän pälkähtää. Kyseenalaistaa omat ajatukset sekä uskomukset. Ei nosta omien kokemusten suhteellista painoa ohi tilastollisen faktan. Epäilevän Tuomaan on siis kuljettava alati mukana muistuttamassa ajattelun vaarat sekä sudenkuopat.

Kriittinen ajattelija osaa punnita eri näkökulmista asiaa, eikä kompuroi omassa egosentrisessä kuralällyssä. Hän pystyy hahmottaan ajattelun päämäärät, tarkoitusperät ja tavoitteet. Niiden valossa hän kykenee tarkastelemaan ajatusten sisältöä sekä niiden rakennetta. Ovatko ajatukseni ja argumenttini myös laadullisesti kestävällä tolalla? Ovatko ajatukseni edes relevantteja asian kannalta? Ja ovatko ne tarpeeksi kattavia, tarkkoja ja selkeitä?

Absoluuttisessa merkityksessä kriittinen ajattelu on edellä esitettyjen hyveiden sekä vaatimusten valossa jokseenkin mahdoton ajatus. Onneksemme voimme asettaa alkuehdoksi vain sen, etteivät ajatuksemme ole meille pyhiä. Kriittiset kollegamme palauttavat naiivin ajatuksenjuoksun takaisin omalle kujalleen, koska emme siihen itse kykene.

Vähänkin kunnianhimoisemmin kriittisen ajattelun kriteereihin vihkiytynyt ei saa edes nimeään lausuttua, ellei epäily asetu jo sanojen tulpaksi. Siksi on hyvä madaltaa rimaa ja uskaltaa lähteä liikkeelle edes jostain. Mutta ennen lopullisen totuuden julistamistaan on hyvä pysähtyä vielä hetkeksi, vilkaista taakseen ja selata Richard Paulin hyvelista. Nielaista oikeassa olemisen riemu ja todeta itselleen, etteivät ajatukseni kestä vieläkään päivänvaloa.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s