Kulttuuri kuin ihmislapsi

Moikka moi! Nyt kepeän tauon jälkeen takaisin blogia työstämään. Olkoot edellä vietetyt viikot olleet, vaikka leikkisästi kesäloman kaltaista huilahtelua. Toki paikka paikoin olen funtsinut meheviä aiheita, joista voisin kirjoittaa tänne, aiheista jotka olisivat osa Project X:ää.

Tämän kertaisessa blogikirjoituksessani tiivistän sosiaalisen oppimisen sekä mielen tulkinnan kehittymisestä aiheutuneet seuraukset ja syyt.

naamiot

Kulttuuri erottaa ihmisen muista eläinlajeista. Onhan muillakin eläinlajeilla kulttuuria tai kulttuuriksi laskettavaa laumakäyttäytymistä. Siihen laajuuteen, mihin ihminen on ympäristönsä muokannut toista eläinlajia ei ole – kuin vain elokuvissa.

En pureudu kulttuurin käsitteeseen erottelemalla korkea- tai populaarikulttuuria tai niiden sisältöä. Vaan kulttuuri voidaan nyt karkeasti määritellä vain kokoelmaksi sosiaalisesti opittuja tapoja sekä materiaalisia tuotoksia, jotka voivat säilyä sukupolvelta toiselle. Eli tarkastelussa on ikään kuin Jari Sillanpään musiikkilevy itsessään objektina ominaisuuksineen, mutta ei sen sisältö tai suosio. Ja oletetaan vielä, että levy säilyy isältä pojalle…

Onko kulttuurillinen kehitys silti biologisen kehityksen talutushihnassa? Kumpi oli ensin muna vain kana?

Vastaus on: molemmat. Kulttuuri on osa ihmisen biologiaa, joten vastakkainasettelua luomutuotannon eli ihmisen biologisen raamin ja synteettisen eli ympärille kyhätyn keinotekoisten tapojen ja tottumusten ilmiasun eli kulttuurin välille tulee välttää. Ei kuitenkaan niin, että kulttuurin eri prosessit voitaisiin tulkita aina biologisiksi. Vaikka tietty kaiken voi aina redusoida takaisin pienimpään tekijäänsä. Reduktion ongelma usein kuitenkin on, ettei alkeishiukkasista käsin enää saada selitettyä inhimillistä käyttäytymistä.

Kulttuuri on biologisesti merkittävä ilmiö, jolla on evolutiivinen historiansa. Kulttuuri ja biologia kietoutuvat toisiinsa monella eri tavalla. Näitä tapoja voidaan eritellä neljään eri vuorovaikutukseen.

  1. Kulttuuri on jo itsessään biologinen tuote.
  2. Kulttuuri on valintaympäristö geneettiselle evoluutiolle.
  3. Kulttuuri on yksilökehitystä muokkaava tekijä.
  4. Ihmisten psykologiset kyvyt ovat valintaympäristö kulttuuri-ilmiöille.

Eli kulttuuria ei voi olla, ellei ole jotain joka kulttuuria harjoittaa, tuottaa tai tekee. Joten kulttuuri tarvitsee biologisen objektin (ihmisen), joka tuottaa tavoillaan ja tekemisillään kulttuurisen ympäristön.

Kun tämä ympäristö on ylittänyt kriittisen rajansa, se alkaa luomaan valintaympäristöä niille ominaisuuksille, jotka alkavat valikoitua. Esimerkiksi: miksi ihmisuroksella on niin iso penis verrattuna muihin ihmisapinalajeihin – koska naaraat ovat suosineet isomunaisia miehiä.

Ympäristö missä ihminen elää muokkaa ihmistä jo aivan persoonallisuuden muodostumisen tasolla. Ympäristö vaatii myös yksilöä sopeutumaan siihen. Kouluttautuminen on esimerkki, kuinka kulttuuri muokkaa yksilöä.

Ihminen ei voi luoda sellaista kulttuuria, jota se ei keksi, johon sen mielikuvitus ei yllä. Jolloin ihmisten psykologiset kyvyt luovat ne reunaehdot, mikä kulttuuri iskee ja mitkä tavat elävät. Kulttuuri on biologisesti rajoittunutta.

Kun ihmisen yksilökehitys riitti laajentamaan opettamista ja oppimista ryhmän tai lauman jäsenten kesken, syntyi sosiaalisen oppimisen muoto, jonka perusta oli ihmisen kyvyssä tulkinta toisen ihmisen mielenliikkeitä ja täten tämän aikomuksia. Tämä evolutiivinen kehitys synnytti kulttuurin, eli kaiken sen mikä ympärillämme häärää, sen kuinka naapuria moikataan ja sen miksi jättetään moikkaamatta.

Kulttuuri on iso voima, joka meitä muokkaa ja joka meihin vaikuttaa, ettemme aina edes ajattele olevamme kulttuurimme vankeja. Tämä saattaa olla loukkaavasti sanottu niitä kohtaan, jotka kuvittelevat olevansa kohtalonsa kapteeneja, ja oman ajattelunsa herroja. Kuvitteleppa kuitenkin tilanne, ettet olisi suomalaisen koulutusjärjestelmän “tuote”, etkä turvallista lapsuutta länsimaisessa yhteiskunnassa elänyt. Olistko yhtä individuaali? Olisivatko ajatuksesi yhtä boheemeja ja yhtä arvokkaita?

Tuskin.

Sillä eivät ne ole sitä nytkään.

Kirjallisuutta:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s