Maailman talouden hyvät pelurit: IMF, WTO ja Maailman pankki

Edellisessä blogitekstissäni esittelin neljä YK:n alaista eritysjärjestöä, joiden pääpaino oli humanitäärisessätyössä. Pois lukien tietty Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA, joka on siis YK:n kanssa yhteistyötä tekevä ydinvoiman käyttöön ja turvallisuuteen pohjaava järjestö. Tässä tekstissä esittelen talouden kanssa pelaavat YK:n erityisjärjestöt.

YK: erityisjärjestöillähän on siis vahva itsemääräämisoikeus. Niillä on omat jäsenvaltionsa, toimintansa organisoiminen sekä taloudesta ja tekemisestä oma päätäntävalta. Niiden toiminta pohjautuu kuitenkin YK:n peruskirjaan ja YK:n alaisina järjestöinä ovat lopulta vastuussa tekemisistään itse isännällensä Yhdistyneille kansakunnille.

 

Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) Päätoimisto sijaitsee Washington DC:ssä.

 

IMF logo

Vuonna 1944 Bretton Woodsin konferenssissa toisen maailmansodan voittajavaltiot kokoontuivat sopimaan sodan jälkeisistä talouden pelisäännöistä. Kokouksen tuloksena syntyi Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) ja Kansainvälinen kehitys- ja jälleenrakennuspankki (IBRD), josta kehittyi myöhemmin alla käsiteltävä Maailman pankki. Kansainvälinen valuuttarahasto on Maailman pankin sisarjärjestö.

IMF:n toiminnan tarkoitus on pyrkiä edistämään kansallisen ja kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden vakautta. Tavoitteeseensa päästäkseen IMF myöntää jäsenmaillensa lyhyitä tai keskipitkiä luottoja jäsenmaiden maksutaseongelmien ratkaisemiseksi. Tällä tavoin IMF pyrkii vakauttamaan kansainvälistä valuuttakurssijärjestelmää. IMF tarjoaa jäsenmaillensa myös auttavaa kättä, mikäli kansallinen päätöksenteko on takkuista kuin Tommi Läntisen tukka. Luottojen saannin edellytyksenä on sitoutuminen IMF:n sanelemaan talouspoliittiseen ohjelmaan.

 

 

 

Maailmanpankkiryhmä, Maailmanpankki Päätoimisto sijaitsee Washington DC:ssä.

Maailman pankki

Maailmanpankin toiminnan tarkoituksena on tarjota matalakorkoista tai korotonta lainaa etupäässä köyhien maiden koulutuksen, terveyden, infrastruktuurin, maatalouden ja luonnonvarojen hallinnan kehittämiseen.

Maailmanpankkiryhmän muodostaa viiden eri kansainvälisen rahoituslaitoksen muodostama kokonaisuus. Viidestä pankkiryhmän organisaatiosta on YK:n erityisjärjestön status: IBRD, IDA ja IFC. Eli listan kolme ensimmäistä.

  1. Kansainvälinen jälleenrakennus- ja kehittämispankki (IBRD)
  2. Kansainvälinen kehitysjärjestö (IDA)
  3. Kansainvälinen rahoitusyhtiö (IFC)
  4. Monenkeskinen investointitakuulaitos (MIGA)
  5. Sijoituksia koskevien riitaisuuksien kansainvälinen ratkaisukeskus (ICSID)

 

IBRD: Kansainvälisen jälleenrakennus- ja kehittämispankin tarjoaa lainaa talouskasvua tukeviin uudistusohjelmiin. Pankin toimintaa ohjaa hallintoneuvosto, joka kokoontuu vuosittain ja jossa kaikki jäsenmaat ovat edustettuina. Päivittäisestä toiminnasta vastaa 24-päinen johtokunta.

IDA: Vuodesta 1960 toiminut Kansainvälinen kehitysjärjestö, jonka tavoitteena on edistää taloudellista kehitystä tarjoamalla kehitysmaille rahoitusta perinteisiä lainoja kevyemmillä ehdoilla. IDA rahoittaakin niitä hankkeita ja uudistusohjelmia sellaisissa maissa, jotka eivät voi saada lainaa IBRD:lta.

IFC: On toiminut vuodesta 1956 lähtien ja Kansainvälinen rahoitusyhtiö onkin maailman suurin kehitysmaihin suuntautuvien yksityisen sektorin hankkeiden rahoittaja. Mutta IFC osallistuu rahoitukseen vain, jos hankkeella on yksityisen sijoittajan toimintaa täydentävä vaikutus.

MIGA: Monenkeskinen investointitakuulaitos on toiminut vuodesta 1988 saakka, ja toiminnan tarkoitus on taata investointien toteutumista ”ei kaupallisten” riskien sattuessa. Eli poliittisten murrosten ja kriisitilanteiden puskiessa päälle ojan kaivuun takuumies on silloin MIGA.

ICSID: Sijoituksia koskevien riitaisuuksien kansainvälinen ratkaisukeskus tarjoaa foorumin ratkaista riitoja hallitusten ja yksityisten sijoittajien välillä. ISCID ei itse toimi riitojen sovittelijana vaan tarjoaa puitteet ratkoa riidat sopuisasti kuin vanhempien valvomana. Järjestö on perustettu vuonna 1966 ja siitä asti nähnyt enemmän riitoja kuin alkoholisti perheen esikoinen.

 

 

 

Maailman kauppajärjestö (WTO) Päätoimisto sijaitsee Genevessä.

WTO-Logo.jpg

Maailman kauppajärjestön juuret ulottuvat vuonna 1947 perustettuun tulleja ja kaupankäyntiä säädelleen järjestön (GATT) toimintaan asti. GATT laajensi toimintaansa koskemaan maailman kaupankäyntiä koskevaksi järjestöksi vuonna 1995 ja tunnetaan nykyään WTO:na. Järjestön julkilausuttu tavoite on lyhyesti edistää ja lisätä maailmankauppaa.

Kauppajärjestön päätökset tehdään ministerikokouksissa, joihin osallistuu kunkin jäsenmaan kansainvälisestä kaupasta vastaava ministeri. WTO:n ydintoiminnan muodostaa sen neuvottelemat kauppasopimukset. Ne luovat laillisen kehyksen kansainväliselle kaupalle ja näin ollen sitovat jäsenmaat noudattamaan sovittuja ehtoja.

WTO:n jäsenvaltioita on 157 ja se tarjoaa foorumin kauppaneuvotteluille. WTO ei ole YK:n erityisjärjestö ja sen suhde YK:hon yhteistyöpohjainen, mutta WTO ei ole tekemisistään YK:lle velvollinen. WTO on kuitenkin merkittävä organisaatio kansainvälisenkaupan takuumiehenä, joten molempien intresseissä on yhteisymmärryksen löytäminen.

 

 

 

Lähteitä:

Valtionvarainministeriön WWW-sivut

Bretton Woodsin konferensia koskeva WWW-sivu

WTO:ta koskeva WWW-sivu

YK:n erityisjärjestöjen WWW-sivu

One thought on “Maailman talouden hyvät pelurit: IMF, WTO ja Maailman pankki

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s