Esittelyssä Euroopan unioni – osa 2.

euroopanunionilippu

Euroopan kuviteltua ylivaltaa maailman herrana.

 

Tässä blogitekstissä käyn läpi pintapuolisesti Euroopan unionin toimielimet ja organisaatiorakenteen. EU:n hallinnon tasot eivät aina aukene tavan kansalaiselle muuta kuin pitkän ja vaivalloisen opiskelujen tuloksena. Tavoitteenani on tässä käydä vain keskeisimmät instanssit läpi. Tietyt erilliskysymykset sekoittavat aina hahmottuvassa olevaa kokonaiskuvaa, joten pitäydyn karkeistetussa yleistyksessä.

 

Eurooppa-neuvosto: On EU:n ylin poliittinen elin. Eurooppa-neuvosto päättää unionin yleisestä poliittisesta linjasta ja painopisteistä. Eurooppa-neuvosto määrittelee EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan, joka tarkoituksena on tietty ottaa huomioon unionin strateginen etu. Eurooppa-neuvosto nimeää myös ehdokkaat EU:n korkeisiin virkoihin kuten: EKP ja Euroopan komission johtoon. Eurooppa-neuvostoa voisi verrata ”kylänvanhimpien” kokoontumiseen. Eurooppa-neuvostossa Suomea edustaa pääministeri.

 

Euroopan unionin neuvosto: Eli ministerineuvosto. Ministerineuvosto koostuu jäsenvaltioiden tietyn politiikan lohkon ministereistä, eli valtionvarainministerit kokoontuvat omaan ministerineuvostoonsa (Ecofin) ja ympäristöministerit kuin työministerit omiin neuvostoihinsa. Ministereillä on kokouksissa valtuudet tehdä jäsenmaansa hallituksen puolesta sitovia päätöksiä. EU:n neuvosto neuvottelee EU:n lainsäädännöstä ja hyväksyy säädökset yhdessä Euroopan parlamentin kanssa. Lakiesitykset tuodaan ministerineuvoston käsiteltäväksi Euroopan komission toimesta.

 

Euroopan komissio: Euroopan komissio koostuu EU-komissaareista, joita on 1 kpl per EU-maa. Euroopan komissio on EU:n ainoa toimielin, joka voi esittää EU-lainsäädäntöä Euroopan parlamentin ja Euroopan unionin neuvoston hyväksyttäväksi. Lisäksi se vastaa näiden tekemien päätösten toimeenpanemisesta. Euroopan komissio on lähtökohtaisesti jäsenmaistaan riippumaton EU:n toimielin ja sitä voisi kutsua Euroopan unionin ”hallitukseksi”. Komission tehtävänä on siis Euroopan unionin juoksevien asioiden hoitaminen.

 

Euroopan parlamentti: On kansalaisten valitsema edustuksellinen toimielin, joka säätää EU:n lait yhdessä ministerineuvoston kanssa. Euroopan parlamentti arvio Euroopan komission työtä ja tekemistä sekä pyytää komissiolta lainsäädäntöehdotuksia. Lisäksi parlamentti valitsee komission puheenjohtajan sekä hyväksyy komission kokoonpanon kokonaisuudessaan. Euroopan parlamentti voi kuten Suomen eduskuntakin äänestämään komission epäluottamuslauseesta ja pakottaa komission eroamaan. Euroopan parlamentissa on 751 jäsentä, joista Suomea ovat edustamassa 14 kansan valitsemaa europarlamentaarikkoa.

 

Euroopan unionin tuomioistuin: Tehtävä on varmistaa, että jäsenmaat noudattavat EU:n lainsäädäntöä samalla tavalla joka maassa. Euroopan unionin tuomioistuin pitää myös huolta, että EU:n toimielimet noudattavat lainsäädäntöä. Lisäksi EU-tuomioistuin ratkoo EU-maiden ja EU-toimielinten välisiä kiistoja. EU-tuomioistuin käsittelee myös yksityisten henkilöiden tai yritysten tapauksia, mikäli EU-toimielimet ovat heitä vastaan rikkoneet. EU-tuomioistuimessa on vuodesta 2019 lähtien 56 tuomaria, jotka tulevat jäsenmaista – kaksi tuomaria per maa.

 

Euroopan keskuspankki: Tehtävänä on hallinnoida EU:n yhteistä rahaa euroa sekä erityisesti pitää hintavakautta yllä, talouskasvun ja työllisyyden takaamiseksi. Euroopan keskuspankki on itsenäinen toimija eikä ota vastaan politikkojen talouspoliittisia suosituksia. Se koostuu EKP:n neuvostosta, johon kuuluvat johtokunnan jäsenet ja kansallisten keskuspankkien pääjohtajat. EKP vastaa euroalueen rahapolitiikasta, eli pitkälle valuutan arvosta ja korkotasosta. Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn edustaa Suomen kantaa EKP:n neuvoston kokouksissa.

EU:lla on tietty tukku muitakin toimielimiä, nostin tässä kirjoituksessa esille vain tunnetuimmat ja päätöksenteon kannalta keskeisimmät. Seuraavassa tekstissä käyn läpi EU:n lainsäädäntöprosessia sekä muutamia keskusteluja herättäneitä pointseja.

 

 

<— Edellinen osa

Seuraava osa —>

 

Lähteet:

Eurooppa-neuvostoa käsittelevä WWW-sivu

Euroopan unionin neuvostoa käsittelevä WWW-sivu

Euroopan komissiota käsittelevä WWW-sivu

Euroopan parlamenttia käsittelevä WWW-sivu

Euroopan unionin tuomioistuinra käsittelevä WWW-sivu

Euroopan keskuspankkia käsittelevä WWW-sivu

Valtionvarainministeriön WWW-sivut

3 thoughts on “Esittelyssä Euroopan unioni – osa 2.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s