Esittelyssä Euroopan unioni – osa 3.

euroopanunionilippusärkynyt

Hajoaako EU?

 

Euroopan unioni on ylikansallinen lainsäätäjä Euroopassa. Tämä tarkoittaa, että Euroopan unionin toimesta päätetty laki kävelee kansallisen lainsäädännön yli. Kahta lakia samasta asiasta ei voi olla, koska EU:n päätökset muovaavat jäsenvaltioiden lait uusiksi kuin remonttifirman toimesta. Tässä blogitekstissä esittelen pääpiirteittäin EU: eri säännökset ja kuinka ne päätetään EU:n toimielimissä.

 

Euroopan unionin eri lakimuodot

 

Asetus: Tulee voimaan sellaisenaan kaikkiin Euroopan unionin jäsenvaltioihin. Tässä ei itku auta, eikä käsien puuskaan laittaminen. Asetusta on toteltava kuin poliisikomentajaa.

Direktiivi: EU:n pahamaineinen byrokratian hirviö, joka jättää jäsenvaltioiden omalle lainsäädännölle liikkumavaraa kuin halpa mutteri. Direktiivi antaa reunaehdot, kuinka jäsenvaltio muokkaa asiaa koskevaa lakia.

Suositukset ja lausunnot: Nämä eivät ole EU:n lainsäädäntöä, mutta Euroopan unioni viestii näiden avulla kuin hyvä ystävä, millaiseksi jäsenvaltion kannattaisi lakiaan muuttaa.

Muu päivän politiikka: Median kautta tapahtuva uutisointi ja käytäväpolitikointi. Tämä väylä ei tietenkään ole virallista, mutta tuiki pakollista asioiden aikaan saamiseksi.

 

Päätöksentekomenettely

 

Yleinen tapa säätää EU:ssa lakeja on… että komissio käy ensin arviointikierroksen. Siinä komissio kuulee sidosryhmiä ja puntaroi huolella lakiehdotuksensa nurjat puolet ennen sen esittämistä ministerineuvostolle ja euroopan parlamentille. Nämä kaksi EU:n toimielintä arvioivat komission tekemän lainsäädäntöehdotuksen ja tarvittaessa esittävät siihen muutoksia. Jos ministerineuvosto ja parlamentti eivät pääse lakiehdotuksesta yksimielisyyteen, ehdotus päätyy toiseen käsittelyyn.

Toisessa käsittelyssä parlamentti ja ministerineuvosto voivat esittää jälleen muutoksia lakiehdotukseen. Parlamentti voi tässä vaiheessa estää lainsäädäntöehdotuksen etenemisen, jos se ei pääse yksimielisyyteen neuvoston kanssa. Mutta jos molemmat toimielimet ovat yksimielisiä lakiehdotukseen laadituista muutoksista, lainsäädäntöehdotus voidaan molempien toimesta hyväksyä. Jos yksimielisyyteen ei vielä tässäkään vaiheessa päästä, sovittelukomitea yrittää löytää ratkaisun. Lopullisen käsittelyn aikana sekä neuvosto että parlamentti voivat estää lainsäädäntöehdotuksen etenemisen. Se on helppoa kun osaa…

Lainsäädäntövalta on siis ministerineuvostolla yhteistyössä Euroopan parlamentin kanssa. Komissiolla on yksinoikeus lakiesitysten laatimiseen. Lakiesitykset voivat tulla EU:n komissiolle kuitenkin useita reittejä pitkin. Kansalaisaloite, parlamentin aloite, jäsenvaltioiden tai euroopan keskuspankilta tulevat ehdotukset päätyvät komission työpöydälle esitettäviksi säännöksiksi tai laeiksi.

Kuvitettu versio prosessista <– Klikkaa!

 

EU:n lainsäädännöstä

 

Euroopan unionia on kritisoitu sen epädemokraattisuudesta. EU:n parlamenttivaaleissa yleinen äänestyskäyttäytyminen on vaatimatonta kuin seksielämä avioliitossa. EU:n lainsäädäntöprosessi jättää harvojen valitseman parlamentin ulkonurkkaiseksi keskustelijaksi. Platoninen äänestyskäyttäytyminen kertoo tylyä kertomustaan EU:n onnistumisesta vierrannuttaa sen kansalaiset.

Pienen ihmisen luottamus EU:n ymmärrykseen parhaaksensa on hataraa kuin teinirakkaus. Monipolvinen byrokratiakoneisto on vaikeaselkoisuudessaan luotaan työntävä kuin likainen ihminen. Marginaaliset direktiivipäätökset saavat pahalta näyttävän EU:n varastamaan paikan ilmestyskirjan petona. Kurkku- ja hehkulamppudirektiivit ärsyttävät kansaa. Kaukainen lainsäätäjä yrittää tunkeutua heidän jääkaappeihinsa ja makuuhuoneisiinsa.

Euroopan unionin kyvyttömyys tehdä päätöksiä ja toimia yhtenäisenä unionina vahvojen jäsenvaltioidensa sijaan, vie uskoa unionin voimaan maailmanpolitiikan pelurina. Eurokriisi ja globalisaatio ovat olleet kiviä, joihin Euroopan unioni on kaatuntu kuin lapsi. Euroopan unioni ei ole kyennyt vastaamaan maailman kehittymiseen, sen itse itsellensä lupaamansa aseman mukaisesti.

 

Yhtä kaikki

Euroopan unioni on maailman pisimmälle edennyt yhteisö. Se on onnistunut hyvin sen keskeisimmässä tehtävässään eurooppalaisten valtioiden rauhan ja yhteistyön kehittämisessä. Demokratia, sananvapaus, teknologinen ympäristö ja hyvinvointi yhteiskunnassamme ovat meille itsestäänselvyyksiä. Kun tarkastelee historiaa tuntuu oudolta tämän päivän EU-kansalaisena ajatella, että läntiset Euroopan maat ovat olleet lähes sukupolven välein sotimassa keskenään. Yhteistyö saa hiekkalaatikollakin hienoimmat linnat esille. Siksi ei kannata tapella.

 

<— Edellinen osa

 

Lähteinä:

Euroopan unionin WWW-sivut

Eurooppatiedotus WWW-sivut

 

2 thoughts on “Esittelyssä Euroopan unioni – osa 3.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s