Suomen Valtio

suomenlippu

”Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta.”

Lause on suoraan perustuslaista. Kyynikon korvaan väite on tekopyhää kusetusta, valta kuuluu suuryrityksille ja niitä korruptiolla johtavien vuorineuvosten kabinetille. Tässä blogitekstissä käyn läpi Suomen valtion keskeiset toimielimet, kuinka lainsäädäntö Suomessa säädetään ja kuka päättää mistäkin.

 

20180214 Täysistunto14. helmikuuta 2018.

Eduskunta

On Suomen parlamentaarinen toimielin, joka koostuu kansaedustajista ja joka valitaan neljän vuoden välein järjestettävien eduskuntavaalien tuloksen mukaan. Eduskunta säätää Suomessa noudatettavat lait ja määräykset. EU:n lainsäädäntö astuu jäsenvaltioiden lainsäädännön yli, mutta lausunnot, suositukset kuin direktiivit jättävät jäsenvaltion parlamentille liikkumavaran lakia säädettäessä. Eduskunta valitsee valtioneuvoston (hallitus), päättää valtion budjetista kuin sodasta ja rauhasta.

Eduskunnan päätökset valmistellaan valiokunnissa, jotka koostuvat kansaedustajista. Valiokuntia ovat muun muassa: suurivaliokunta (EU asiat), puolustusvaliokunta (maanpuolustus), valtionvarainvaliokunta (valtion talouden kehykset/talousarvioesitys), talousvaliokunta (elinkeinotoiminta) ja kaksitoista muuta valiokuntaa. Eduskunta valitsee myös toimielimet, joita ovat muun muassa Ylen hallintoneuvosto ja pankkivaltuutetut ja Suomen Pankin tilintarkastajat.

Eduskunta päättää siis valtion suuret linjat, mutta myös valmistelee valiokunnissaan ja työryhmissään täysistunnoissa käsiteltävät asiat. Kansanedustajien suurin työnsarka toteutuukin juuri valiokunnissa sekä muissa työryhmissä. Torstaisin televisioitava eduskunnan täysistunto ei siis kerro ketkä kaikki ovat vaivautuneet töihin. Toinen seikka on se, kuinka itsenäinen eduskunta on käsittelemään hallituksen lakiesitykset, sillä hallituksen on nautittava eduskunnan enemmistön luottamusta.

 

valtioneuvosto

Valtioneuvosto

On eduskunnan valitsema valtiollinen toimielin, joka vastaa käytännössä Suomen pyörittämisestä. Valtioneuvosto koostuu ministereistä, joita johtaa pääministeri. Ministerit johtavat puolestaan omaa ministeriötä, joissa päätöksentekoa valmistelevat ministeriöiden virkamiehet. Ministeriön korkeimpana virkamiehenä toimii kansliapäällikkö. Kansliapäällikkö johtaa ja valvoo ministeriön toimintaa. Ulkoministeriössä ja valtiovarainministeriössä kansliapäällikön virkanimike on kansliapäällikön sijaan valtiosihteeri.

Ministeriöitä on tällä hetkellä kaksitoista, ja näitä ovat esimerkiksi valtionvarainministeriö, puolustusministeriö ja sisäasiainministeriö. Ministeriöt hoitavat kukin oman alansa valtion asioiden hoitoa; valtionvarainministeriö valtion raha-asioita ja ympäristöministeriö Suomen luonnon- ja ympäristön suojelusta. Ministerit ovat ministeriöidensä poliittisia vastuun kantajia.

Ministereiden ei tarvitse olla kansanedustajia. Ministeriksi voidaan valita rehelliseksi tiedetty ja tunnettu suomen kansalainen. Eduskunta hyväksyy valtioneuvoston ja presidentti nimittää sen tehtäväänsä. Valtioneuvosto voi hajota eduskunnan sille antamaan epäluottamusäänestykseen, tai pääministerin aloitteesta valtioneuvosto voi erota tehtävästään. Presidentti Mauno Koiviston aloitteesta eduskunnan roolia Suomen ylimpänä valtiollisena toimielimenä on lisätty. Valtioneuvoston on ensisijaisesti nautittava eduskunnan luottamusta kuin presidentin.

 

urho kekkonen

Presidentti

Urho Kekkosen kauden jälkeen presidentin valtaoikeuksia on karsittu kuin risusavotassa. Presidentin virka on silti yhä valtion korkein virka. Kansalle näkyvimpänä muotona on vuoden katsotuin tv-ohjelma Presidentin itsenäisyyspäivän vastaanotto. Kuninkaallisuuden kepeänä versiona presidentillä on tilausta Suomen johtajana.

Presidentti valitaan virkaansa suoralla kansanäänestyksellä kuuden vuoden määräajaksi. Sama henkilö voi toimia presidenttinä kaksi toimikautta peräkkäin. Suomessa on toiminut kaksitoista presidenttiä, nykyinen presidentti on Sauli Niinistö.

Presidentin poliittisena päivätyönä on ulkopolitiikan johtaminen yhteistyössä valtioneuvoston kanssa. Presidentti nimittää hallituksen ja myöntää sille myös eron. Virkamiesten nimitykset kuten Suomen Pankin pääjohtajan presidentti nimittää myös tehtäväänsä. Presidentti toimii myös Suomen armeijan ylipäälikkönä.

Tasavallan presidenttiä tehtävässään avustaa presidentin kanslia, joka hoitaa presidentti-instituution hallintoasioita, arkistoa ja presidentin sekä hänen perheensä turvallisuudesta että tarvittavista henkilökohtaisista palveluista. Presidentin virka-asunto on nykyään Mäntyniemi – Tamminiemen jäädessä Kekkos-museoksi.

 

P.S. Tämä teksti käsitteli kolmea keskeistä valtiollista toimielintä. Tulevissa teksteissä avaan lainsäädäntöprosessia, instituutioiden keskinäistä puhetta sekä niiden toimintaa syvemmin. Myös presidenteistä olisi vekkulia kirjoittaa blogipäivityksiä, vaikkapa kaikista kahdestatoista. Seuraava tekstini käsittelee kuntia ja niiden toimintaa.

Lähteitä:

Suomen perustuslaki

Valtioneuvoston www-sivut

Eduskunnan www-sivut (toimielimet)

Eduskunnan www-sivut (valiokunnat)Presidentin kanslian www-sivut

One thought on “Suomen Valtio

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s