Kansallistunteen idea ja ajatus

nationalismi

Kansakunta ja valtio voidaan nähdä pitkälti toistensa vertaisina. Kun tarkastelemme, mitä yhtäläisyyksiä voimme löytää valtioiden laajasta kirjosta, niin kaikissa maailman valtiossa asustaa vähintään yksi kansakunta, jolla on kulttuurillisesti, sosiaalisesti, kielellisesti jopa taloudellisestikin erilaiset tavat elää ja toimia kuin muilla kansakunnilla muissa valtioissa. Toki valtioiden rajojen sisältä löytyy monenlaisia kulttuurillisia keskittymiä, mutta valtion rooli kansakunnan eri vähemmistöryhmienkin parissa näkyy vähintään lainsäädännön ja maan rajojen kautta.

Valtio on kuitenkin enemmän idea kuin fyysinen olento. Luonto ei tunne valtioiden rajoja. Myrskyä ei kiinnosta puhaltaako se Ruotsin vaiko Suomen puolella. Valtio on ihmisen kulttuurin tuote – sosiaalinen konstruktio. Jos valtion ja kansakunnan välille voidaan vetää yhtäläisyyksiä, niin myös ajatus kansalaisuudesta olisi valtion kaltainen idea. Kansalaisuuden ideaa valtion asukkaille on helpompi myydä, jos tarina on tarttuva. Kansalaisia ja kansakunnan historiaa kehuvat laulut ja tarinat myyvät itsensä helpommin kansakunnalle. Sankarisaavutuksilla mässäilevät kansantarut nostavat kansallistunnetta kansan syvien rivien apoteoosiksi. Kansallislaulut pyrkivät juuri edellä mainittuun.

Kansakuntana suomalaiset ovat jotain muuta kuin hajanainen joukko samaa kieltä puhuvia ihmisiä. Suomalaisia yhdistää jo alakoulussa opeteltavat kansanlaulut, joiden joukkoon kansallislaulukin kuuluu. Kulttuurisilla siteillä pyritään tietoisesti tai tiedostamattaankin luomaan yhtenäinen kansakunta. Kansakunnan idea on homogenisoida kansallinen identiteetti osaksi valtioideaa. Tämän prosessin ei tietenkään tarvitse yltää kolmannen valtakunnan tasolle. Erilaisten kulttuurien – ulkoa tulleiden tai historian saatossa alueen sisällä kehittyneiden – kirjo luo monimuotoisuutta toteuttaa ihmisten elämässä valintoja. Kuitenkin tietyn valtion kansalaisuus liittää tämän ihmisen kulttuurillisesti tuon valtion alle, vaikka henkilö ei sieltä syntyjään olisikaan.

Valtioidean tarkoitus on houkutella ihmiset alistamaan itsensä vapaaehtoisesti valtion auktoriteetin alle. Kansakunnan yhtenäisyyden kannalta houkuttelu on kannattavaa, sillä yhtenäinen kansa ei protestoi eikä nouse vallankumoukseen valtiovaltaa kohtaan. Kansakunnan idealla voidaan ostaa kansalaisten kuuliaisuus valtiota kohtaan. Suomi on suomalaiselle pyhä. Maan puolesta eläminen ja kuoleminen voidaan julistaa haluista korkeimmaksi, kollektiivisen yhtenäisyystuntemusten vuoksi. Kepein perustein julistettu halu, voi olla tosipaikan tullen pitkin hampain lunastettavissa.

Vahvat valtiot omaavat myös vahvan valtioidean. Vahvassa valtiossa valtioidea on juurtunut kansakunnan kansalliseen identiteettiin. Sen pois kaivaminen on työn ja tuskan takana. Keinotekoinen ja pelkällä kurilla koossa pysyvä kansalaisuus ei itke kultamitalijuhlissa. Teräksen vahva väkivaltakoneisto mahtavine armeijoineen ei korvaa rintaan iskostunutta kansallistunnetta. Heikossa valtiossa on heikko valtioidea, kansantunne kuulumisesta valtioon on heikko. Vahva kansakunta ajatus kulkee vahvan valtioidean mukana.

Globalisaation aikana ylikansalliset organisaatiot, kuten Euroopan unioni, jonka lainsäädäntövalta kävelee yli kansallisen lainsäädännön, rikkovat kansakunnan ideaa. Yhtenäisyys samanlaisesta kulttuurillisesta arvomaailmasta pitää kuitenkin pintaansa, sillä kansakunnan idea on voimakkaampi kuin poliittiset liturgiat, ideologiat tai edes uskonnot. Euroopan unioni voi koittaa brändätä itseään yhtenäisen Euroopan mannekiinina, mutta EU-hymni ja lippu häviävät vielä pitkään vertailussa kansalliselle verrokilleen. Politiikan välineinä ideat ovat näppäriä, sillä ne ovat halpoja ja sitkeitä.

 

Lähteinä:

Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan luentomateriaalia kurssista: Maailman tila

Avauksia poliittiseen ajatteluun, 2008, Sodermann sivut 111-126

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s