Ruoka-apu: hyväntekeväisyyttä vai hyväksikäyttöä?

22.4.2010: Sant'Apollinare Nuovo, Ravenna

Maailmanhistorian ensimmäinen ruoka-apu: viisileipää ja kaksi kalaa – legenda

 

Ruoka-apu on hyväntekeväisyyttä. Ruoka on elämän perusedellytys. Ilman ruokaa ihminen kuin muutkin elolliset kuolevat. Ruuan välttämättömyydestä johtuen ruoka-avun julkisuuskuva on kiillotettu. Ruoka-apua arvosteleva leimautuu kuin holokaustia kannattavaksi ihmishirviöksi. Ajatellessamme Hurstin ruoka-apua, ensisijainen mielikuva on laupias hyväntekijä, elämässään epäonnistuneiden hyvinvoinnin takaaja.

Hyväntekeväisyys on tietenkin pääasiassa hyvää ja kannatettavaa. Julkishallinnon virkakoneisto ei tavoita kaikkia. Se johtuu sen omasta kankeudestaan sekä sen omista säännöistään. Ihmiset vieroksuvat byrokraattista ja kasvotonta virkakoneistoa. Kolmannen sektorin toiminta on usein helpommin lähestyttävää ja siten myös ihmisläheisempää. Hyväntekijä on tehtävässään usein vapaaehtoisena kuin kutsumuksestaan, siksi hänen motiivinsa on helppo uskoa puhtoiseksi.

Ruoka-avun saajat ovat pienituloisia tai köyhiä. Ruoka-avun saajilta ei varallisuustietoja kysellä, joten kaikki, joiden ylpeys kestää leipäjonojen sosiaalisen häpeän voivat ruoka-apua käydä hakemassa. Köyhyys luo stressiä, häpeää ja alemmuuden tunnetta, joka luo pohjaa vastaanottaa ruoka-avun lisäksi myös avun tarjoajan viestiä. Tarpeeksi usein toistettuna viesti alkaa tavoittaa kuulijansa. Avun saaja altistuu näin ruoka-apua hakiessaan avun antajan propagandalle. Uskonnollisten yhteisöjen jakama ruoka-apu on täten aina vastikkeellista. Leivän mukana saa sanoman Jeesuksesta. Ruoka-avun saamisessa voi olla yhteisiä rukoushetkiä tai vähintään kristillisiä tunnuksia.

Lisäksi hyväntekeväisyyttä ei valvota samalla tarkkuudella kuin julkishallinnon toimia. Jaettava ruoka voi olla käypää tavaraa, vaikka jo eräpäivältään vanhentunutta. Onkin moraalisesti kyseenalaista jakaa ruoka-apuna muutoin roskiin joutuvia elintarvikkeita. Kaikki ruoka-apuna jaettava ruoka ei tietenkään ole porsaille menevää, mutta elintarvike hävikkiä voidaan puolustella ruokana jaettavan hyväntekeväisyyden muodossa.

Ruoka-apua voidaan ajatella myös paheksuen, ettei avun saajilla ole oikeutta natista avun saamisesta. Ruoka kun on elämisen kannalta välttämätöntä, voidaan hyvinkin puolustella moraalitonkin toiminta. Ruoka-avunsaajan täytyy olla täten kuuliaisesti kiitollinen saadusta pussukasta elintarvikkeita. Oli se sitten päiväykseltään vanhaa tai saamisen ehtona uskontunnustus. Ruoka-apuun turvautuvat erotellaan tältäkin osin toisen luokan kansalaisiksi.

Syntyykö ruoka-apu tarpeesta vai tarjonnasta? Jos ruoka-apua ei olisi, kuolisivatko nämä ihmiset nälkään? Suomessa on laaja sosiaaliturvajärjestelmä. Sen perustehtävä on turvata jokaiselle ihmisarvoinen elämä. Toimeentulotuki on viimeinen oljenkorsi, joka jokaisella on käytössä, kun muuta turvaa ei enää ole tarjolla. Hyvinvointivaltion ajatushan on, että jokaisen elämän perusedellytykset tulee turvatuksi, myös oikeus asumiseen ja ruokaan. Ruoka-apu näin ollen haastaa hyvinvointivaltion ajatusta. Usein esitetäänkin taivasteleva kysymys: ”Miten Suomessa voi olla näin pitkät leipäjonot?”

Ruoka-apu on yhteiskunnassa asia, josta ei saisi pahaa sanoa. Ihmisten nälkäkuolemat tai ovelta ovelle kiertolaisuus ei ole hyvinvointivaltion imagon mukaista. Kolmannen sektorin toimijat tekevät arvokasta työtä auttaessaan köyhiä.  Silti ruoka-apuunkin voidaan liittää moraalista kyseenalaistamista. Tarjottava ruoka voi olla jo myytäväksi kelpaamatonta, avunsaaja altistuu avuntarjoajan viestille. Tarvitseeko valtion ottaa ruoka-apu mahtavien harteidensa varaan? Ei, sillä pian meillä on valtion ylläpitämiä toisen polven ravintoloita. Valtion tehtävänä on pitää huoli, ettei ruoka-apua tarvittaisi enää.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s