Euraasian geopolitiikka 1/2

Euraasia

Lähi-Itä Euraasian valitettava pelinappula … (Image by ErikaWittlieb on Pixabay)

Euraasia on maailman manner. Se koostuu Euroopasta, Aasiasta ja Lähi-Idästä, vaikka tietenkin Lähi-Itä kuuluu Aasiaan, niin sen kulttuurillinen ja aluepoliittinen ominaisuutensa on toisenlainen kuin Kiina-vetoisen Itä-Aasian. Euraasian manner on maailman suurin pinta-alaltaan, luonnonvaroiltaan kuin väestöltäänkin. Historian suuret tapahtumat ovat tapahtuneet Euraasian mantereella aina Rooman valtakunnasta, Tšingis-kaanin imperiumiin, maailman sotiin kuin vähäisempiinkin riitoihin.

 

Mackinder & Sydänmaa

 

Kuuluisassaan sydänmaa-teoriassaan Halford Mackinder (1861–1947) väittää, että Euraasian sisämaa on niin kutsuttua sydänmaata. Se, joka hallitsee tuota sydänmaata, hallitsee ennen pitkää koko Euraasian mannerta. Sydänmaalla asuva kansa luo oman valtionsa ja taloudellisen alueensa. Euraasian sydänmaa tulisi ajan kuluessa kasvamaan ja tarpeeksi vahvistuttuaan sieltä nousisi merkittävä imperiumi. Sitä ei pystyisi valloittamaan sen karujen olosuhteiden ja vaikeakulkuisen maaston takia. Imperiumi voidaan kuitenkin lyödä ja ajaa takaisin sydänmaalle kuin Mordoriin.

Mackinder sai innoitusta ajatuksiinsa sen aikaisen teknologian kehittymisestä. Rautatiet olivat jo syrjäyttäneet suuressa määrin laivakuljetusten roolia kaupankäynnissä eikä kaupunkien kehittyminen ollut enää vesireittien varassa. Mutta niin kuin moni muukin 1900-luvun alun teoria, myös sydänmaa-teoria on aikansa lapsi. Sen kömpelyys on sen aikaisen teknologisen kehityksen värittämä. Uralin itäpuolinen Venäjä ei ehkä ole olosuhteiltaan Alanyan veroinen, mutta nykyiselle sotilasteknologialle kuitenkin mahdollinen. Lentokoneet ja mannertenväliset ohjukset tavoittavat kohteensa hyisemmässäkin olosuhteessa.

 

Spykman & Reunamaa

 

Nicholas John Spykman kritisoi Mackinderin sydänmaa-teoriaa, ettei sydänmaalla ole viljelyskelpoista maa-aluetta siinä määrin, mitä imperiumin ruokkimiseen tarvitsee. Viljelysalueet sijaitsevat leudommilla alueilla, missä tapahtuu myös taloudellinen toimeliaisuuskin. Suuret kaupungit ja niiden ympärille kehittyneet kasvukeskukset ovat jo aikojen saatossa perustettu vesireittien varrelle, joita rautateiden verkosto täydentää. Sydänmaalle ei ole sitä tarvetta mitä MacKinder sille väittää. Euraasia koskeva geopolitiikka voidaan jakaa siten karkeasti kahteen eri leiriin: reunamaan ja sydänmaan teorioihin.

Reunamaa koskee Euroopan rannikkoalueita, Lähi-Idän öljykenttien alueita ja Itä-Aasian suuria hedelmällisiä kasvualueita. Se joka pystyy kontrolloimaan näitä luonnonvaroiltaan, asukasmäärältään ja kaupankäynniltään merkittäviä alueita, pystyy hallitsemaan Euraasian mannerta. Sydänmaalle ei jätetä paljoa arvoa, sillä siellä ei ole merkittävää toimeliaisuutta, jolla voisi olla poliittisesti painavaa merkitystä. Reunamaa on kuitenkin konfliktiherkkävyöhyke. Sen viljavilla ja toimeliailla alueilla on tuon tuosta sodittu. Niiden hallitseminen onkin lähes mahdotonta, sillä ne ovat meriteiden päässä ja siten suurten armeijoiden saavutettavissa.

 

Kritiikki

 

Geopolitiikka voidaan kritisoida kuuluko se ylipäätään tieteen piiriin. Mitkä tekijät vaikuttavat siihen, että valtioiden käyttäytymistä voidaan selittää juuri geopolitiikan avulla? Voidaanko valtioiden maantieteellisellä sijainnilla selittää sotien tai liittoumien syntyä, vai selittääkö sitä kansakuntien etnisyys ja kulttuuriset seikat? Millä tavalla geopolitiikan argumentointi ilmiöiden selittäjänä on falsifioitavissa? Mikäli falsifioitavuus on heikkoa kuin kevätjää, kuuluu geopolitiikka pikemminkin kioskikirjallisuuden piiriin.

 

Lähteinä:

Jyväskylän yliopiston Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kurssi – Maailmanpolitiikka

MacKinderin sydänmaa-teoriaa käsittelevä artikkeli

The Ulkopolitist nettijulkaisun essee geopolitiikasta

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s