Joustot ja kysyntäjoustot

joustot

Maaseudun harvoja ääniä tehokkaalla populismillaan kalasteleva poliitikko lupaa kurkku suorana kevennystä ruoan arvolisäveroon! Hänen mielestään on kohtuutonta, ettei pienipalkkaisilla ole vara ostaa puhtaasti tuotettua, puhdasta kotimaista, puhtaiden maanviljelijöiden viljelemää puhdasta ruokaa! Ruoan verotusta keventämällä, luotaisiin uusia työpaikkoja ja elinvoimaa suomalaisuuden puhtaille alkujuurille! 

 

Ruoasta elää myös poliitikko

 

Vuonna 2009 Vanhasen toinen hallitus kevensi ruoan arvolisäveroa. Se oli kepulaista siltarumpupolitiikkaa kauneimmillaan. Ekonomistien laaja joukko kuitenkin epäili kyseessä olevan tehoton keino kasvattaa kuluttajien ostovoimaa sekä lujittaa veropohjaa. Eivätkä ihan syyttä. On tiettyjä hyödykkeitä joiden verottaminen on tehokkaampaa, niin verokertymän kuin vähäisen verojen aiheuttaman tehokkuustappioiden vuoksi.

Taloustieteessä joustot kuvaavat, kuinka hyödykkeiden kuluttaminen muuttuu niiden hintojen muuttuessa. Joustot tai joustamisen tyypit voidaan jakaa kolmeen eri joukkoon. Tarjolla on joustamatonta, joustavaa ja yksikköjoustavaa joustoa. Joustot kertovat, kuinka kysyntä ja tarjonta reagoivat erilaisiin hinnan muutoksiin. Verotuksesta päättävän olisi siis hyvä olla joustojen suhteen kartalla kuin Jukolan viestissä. 

 

Kysynnän hintajousto

 

Kysynnän hintajousto = kysytyn määrän muutos / hyödykkeen hinnan muutos

Kysynnän hintajousto on kenties käytetyin joustokäsite, sen avulla voidaan tarkastella, kuinka paljon tietyn hyödykkeen hinnanmuutos vaikuttaa hyödykkeen kysyttyyn määrään. Jos jakolaskun tulos on ykköstä pienempi niin silloin kysytty määrä muuttuu vähemmän kuin siihen kohdistunut hinnanmuutos – tällöin puhutaan joustamattomasta kysynnästä. Ruokakaupan ruoka on esimerkki hyödykkeestä, jota kulutetaan kutakuinkin sama määrä veroprosenteista viis. 

Mikäli jakolaskun tulos on ykkönen, niin tällöin puhutaan yksikköjoustavasta kysynnästä. Tällöin hinnanmuutos vaikuttaa yhden suhde yhteen hyödykkeen kysyttyyn määrään. Ykköstä suurempi luku kertoo joustavasta kysynnästä, tällöin hinnanmuutos vaikuttaa jo reilusti kysyttyyn määrään. Ravintolassa tilattu ruoka-annos on esimerkki hyödykkeestä, mitä kulutetaan vähemmän sen hinnan nousun vuoksi.

 

Kysynnän tulojousto

 

Kysynnän tulojousto = kysytyn määrän muutos / tulojen muutos

Kysynnän tulojoustolla voidaan kartoittaa kansantalouden kulutusrakennetta. Mikäli jakolaskun tulos on negatiivinen, on silloin kyseessä niin sanottu inferiorinen hyödyke, eli hyödykkeen kysytty määrä pienenee tulojen noustessa. Tällainen hyödyke on esimerkiksi makaronipussukka. Tulojen noustessa kuluttaja ostaa makaronipussukan sijasta nättiin pakettiin pakatun pastapussukan.

Positiivinen tulos kertoo kyseessä olevan normaalihyödyke, jossa kysyntä kasvaa tulojen kasvun myötä. Suurin osa kuluttamistamme hyödykkeistä on normaalihyödykkeitä, joita ostamme enemmän, kun fyrkkaa on enempi, esimerkiksi huonekaluja, aurinkomatkoja tai deodoranttia. Välttämättömyyshyödykkeiden kohdalla tulos on positiivinen, mutta ykköstä pienempi. 

Yleellisyyshyödykkeiden tapauksessa kysynnän tulojousto ykköstä suurempi, jolloin yleellisyyshyödykettä kysytään enemmän kuin tulot antaisivat myöten. Laatubrändit Louis Vuittonit tai Gucci ovat esimerkkejä yleellisyyshyödykkeistä. Näiden laukkuja himoaa rutiköyhätkin.

 

Kysynnän ristijousto

 

Kysynnän ristijousto = hyödykkeen x kysytyn määrän muutos / hyödykkeen y hinnan muutos

Kysynnän ristijoustolla voidaan selvitää esimerkiksi hyödykemarkkinoiden kehityksen suunnasta ja tietynlaisten hyödykkeiden vastaavuudesta. Substituuttihyödykkeiden kohdalla kysynnän ristijousto on positiivinen eli toisen hyödykkeen hinnan nousu johtaa toisen hyödykkeen kysynnän kasvuun. Tällaisia hyödykkeitä ovat esimerkiksi kahvi ja tee – jos kahvin hinta nousee, niin teen kysyntä kasvaa.

Komplementtihyödykkeiden ristijousto on negatiivinen, eli toisen hyödykkeen hinnan nousu johtaa toisen hyödykkeen kysynnän heikkenemiseen. Polttoaine ja autot ovat toisillensa komplementit, eli vaikkapa autojen hinnan nousu heikentää bensan kysyntää, koska markkinoilla vaihdetaan autoja kohonneen hinnan vuoksi vähemmän.

 

Joustaahan ne muutenkin

 

Tässä tekstissä on tarkastelu kysyntään liittyviä joustoja, mutta samalla tavalla on johdettavissa myös tarjontaa kuvaavat joustot. Tarjonnan hintajousto kertoo, kuinka tarjottu määrä reagoi hinnan muutokseen. Tarjonnan tulojousto tarkastelee taas, kuinka tarjonta muuttuu tulojen muuttuessa tai tarjonnan ristijousto, jossa tarkastellaan samaa asiaa kuin kysynnän ristijoustossa, mutta elinkeinoelämän silmin.

Joustojen kanssa pelatessa on aina hyvä muistaa niiden tarkastelu toimii parhaiten keskipitkällä tai pitkällä aikavälillä. Hetken kysyntä- tai tarjontapiikkejä ei kannata tulkita markkinoiden rakenteellisiksi murroksiksi. Hintamekanismi pitää pitkälti huolen siitä, kuinka hinnat sopeutuvat markkinatasapainoon. Joustojen tarkastelu sopiikin markkinoiden trendinomaisen kehityksen tarkasteluun. 

Kun maaseutua kiertävä poliitikko uhoaa työtä, turvaa ja toimeentuloa ruoan arvolisäveroprosenttia keventämällä, puhuu poliitikko kuraa. Kaupan hyllyltä löytyvien hyödykkeiden verottaminen on verottajan kannalta verraten tehokasta. Ruoan arvolisäveron keventämisen puolesta taisteleva poliitikko, voisi pikemminkin keskittyä kampanjassaan siihen, kuinka pienituloisten ostovoimaa voisi keventää vaikkapa työtulovähennystä korottamalla. Näin luotaisiin työtä ja työpaikkoja.

 

“Tässä maassa jossa ylipainoisuus on suurempi ongelma kuin missään muualla Euroopassa. Ei ole mitään syytä minusta subventoida liikasyöntiä.” – Sixten Korkman

 

Lisätietoja:

Kirja – Taloustiede – Matti Pohjola

Linkki – Veronmaksajat ww-webbisivut

Linkki – Pixabayn kuvaan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s