Vapaudesta hoitoon

vapaamuijja

Kun porvarihallitus laskeskelee sosiaali- ja terveysmenojen tippuvan yksityisten yritysten valjastamisella kuin keväinen lumi katolta, unohtuu siltä silmää ihmisen herkkyydelle. Yksityisten toimijoiden odotetaan tuovan ihmisille mahdollisuuden valita hoitonsa. Tien helvettiin tiedetään olevan kivetty jaloin aikomuksin, mutta tie sinne vie myös muhkeiden osinkojen kautta. Pienelle ihmiselle vapaus on kuin kouraan puristettu piru, kun pikkusormi lipeää, katoaa ote myös kohtaloonsa. Vapaus on ihmisen arvokkain sekä halvin valuutta.

 

Positiivinen ja negatiivinen vapaus

 

Vapautta on kategorisoitu vähän sen mukaan keneltä fiksulta on kysytty. Isaiah Berlin määritteli esseessään positiivisen ja negatiivisen vapauden. Näiden kahden vapauden muodon keskeinen ero syntyy siitä, onko henkilö vapaa johonkin vai jostakin – eli kuin kusella vai kusessa. Positiivinen vapaus on vapautta johonkin; esimerkiksi omistusoikeus tai elinkeinon harjoittaminen – arkinen verrokki voisi olla elämäntapacoachien kauppaama unelmiensa jahtaaminen. Negatiivinen vapaus ei ole vankeutta vaan vapautta jostakin, vaikkapa vankilasta, pakkovallasta tai diktaattorin kynsistä. 

Suomalaisessa yhteiskunnassa esiintyy vapauden molemmat puolet. Suomalaisella on oikeus pyrkiä kohti parempaa huomista, mikä on positiivisen vapauden ja hyvinvointivaltion tsemppaava ajatus. Negatiivinen vapaus heijastuu jo perustuslain määrittelemissä yhdenvertaisuudessa, jokaisen ihmisarvo on jakamaton, eikä julkisen tai yksityisen vallan ole syytä kajota toisen ihmisen koskemattomuuteen. Positiivisen ja negatiivisen vapauden määritelmät liitetään taloudelliseen järjestelmään kuin naulattuna. Silloin vapaus muuttuu helposti oikeudeksi johonkin tai jostakin.

 

John Rawls, Amartya Sen, Martha Nussbaum, Zygmun Bauman & Hans Joas

 

John Rawls määrittelee vapautensa hyvinkin yksilölähtöisesti. Yhteiskunnan jäsenten välille voidaan sallia eriarvoisuutta, kunhan huono-osaisimpien suhteellista etua pyritään parantamaan. Kaikilla yhteiskunnan jäsenellä on kuitenkin oltava yhtäläiset mahdollisuudet päästä toteuttamaan itseään. Pitkässä juoksussa näiden kahden periaatteen välille on helppo rakentaa kestämätön jännite. Huonompiosaisten tsemppaaminen vie resursseja elämässään onnistuneiden kukkarosta, mikä kaventaa jälkimmäisten mahdollisuutta rajattomaan vapauteen.

Amartya Senin vapauden määrittely tasapäistää yhteiskunnan jäseniä John Rawlsin ajatuksiin nähden. Senille vapauden on annettava ihmiselle mahdollisuus tavoitella päämääriään sekä mahdollisuuden valita haluamansa päämäärät. Senille vapaus on ensisijassa mahdollisuuksien vapautta, jonka tarkoitus on ihmisten toimintamahdollisuuksien parantaminen. Martha Nussbaumin mielestä oikeudenmukainen yhteiskunta pyrkii takaamaan mahdollisuuden tavoitella yksilön arvokkaina pitämiään asioita ja tehdä niiden eteen haluamiaan juttuja. Amartya Senille ja Martha Nussbaumille vapaus on mahdollisuutta tehdä ja toteuttaa.

Zygmunt Baumanin pohdiskelut vapauden luonteesta eivät enää lennelleet nojatuolifilosofian stratosfäärissä, vaan kiinni ihmisessä. Vapauttaan toteuttaessaan ihmisen potentiaali paljastuu kuin ajovaloissa. Mahdollisuus itsensä tinkimättömään toteuttamiseen vaatii resursseja: loputtomasti rahaa, aikaa ja terveyttä. Samoilla linjoilla oli myös Hans Joas. Ihmisen vapauteen vaikuttaa vahvasti tilanne ja mahdollisuudet. Valintojen tekeminen on summa, aikaan ja paikkaan sidotuista fyysis-sosiokulttuurisista valinnoista. Ihminen ei tee valintojaan todellisuudesta irti olevassa vyöhykkeessä.

 

Terveysbisnes ja vapaus valita

 

Kun mietitään mitä tekemistä näillä vapauden filosofioilla on porvarihallituksen suunnitelmilla yksityistää sosiaali- ja terveyspalveluja, huomataan, että lähes kaikki vapauteen liittyvät ajatukset korostavat ihmisen mahdollisuuksia ja kykyjä toteuttaa vapauttaan. Sairaan ihmisen kyky vaikuttaa elämäänsä kapenee sairauden vaikeuden mukaan – kuolemansairas on jo vapautensa hävinnyt. Vapaus valita on kaunis ajatus. Nuhassa on vielä helppo valita apteekkinsa, mutta kun tauti lyö ja lujaa, kapenee kuluttajan vaihtoehtojen valintatalo, kunnes jäljelle jää enää se mitä käsillä on. 

Terveysmarkkinoilla kuluttaja on kuin hukkuva, joka räpiköi kohti ensimmäistä pinnalla pitävää asiaa kohti. Kun ajatellaan minkälaista töhnää, jauhetta, pilleriä tai pulveria markkinoidaan nykyään miehisyyden, naisellisuuden ynnä muuden vahvistamiseen. Ihmisen sinnikäs halu pitää kiinni ainokaisesta elämästään on lajimme menestyksen evolutiivinen perusasia. Se voi olla helppoa myydä, vapaaehtoisesti – vapaasti vapaa valinta tehden.

 

Lisätietoja:

Artikkeli – Sosiaali- ja terveydenhuollon perusarvojen jäljillä – Jari Pirhonen & Jutta Pulkki

Linkki – Pixabayn kuvaan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s